استارت پرکینزی

استارت پرکینزی:

استارت موتور در حالت خاموش بودن موتور با استفاده از باطری به کار می افتد. میل لنگ موتور به قطعه ای به نام فلایویل متصل است. یکی از وظایف فلایویل رابط بین گیربکس و موتور می باشد. استارت با اتصال به فلایویل در حالت خاموش بودن موتور فلایویل را به چرخش در می آورد. بدین ترتیب فلایویل که به میل لنگ متصل است، میل لنگ به چرخش در می آید و از این طریق شاطون و پیستون ها شروع به حرکت می کنند و با سوخت رسانی و جرقه زدن شمع ها موتور روشن می شود.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو