بوش شاطون

بوش شاطون پرکینزی:

بوش شاطون کلبن اشمیت قطعه ای است  که در قسمت بالایی شاطون قرار میگیرد و در واقع واسط بین گژنپین و شاطون است و از ساییدگی شاطون و گژنپین جلوگیری میکند. این قطعه مرتبا در حال سایش است. مقاومت این قطعه در برابر این فشار شدید بسیار پر اهمیت و حساس است. زیرا اگر این قطعه بد کار کند می تواند به قطعات دیگر هم آسیب بزند.
قرارگیری بوش شاطون

قرار گیری بوش شاطون:

بوش شاطون با قرار گیری بین گژنپین و شاطون نقش مهمی را ایفا می کنند.
مقطع بوش پیستون رینگ

حرکت پیستون رینگ داخل بوش:

شاطون از یک طرف از طریق گژنپین و بوش شاطون به پیستون متصل می باشد و از طرف دیگر با قرارگیری یاتاقان به میل لنگ متصل می باشد. با انجام گرفتن عملیات احتراق  پیستون ها با در داخل بوش به سمت پایین هدایت میشود و باعث چرخش میللنگ می شود.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو