بوش ‍‍پیستون رینگ

بوش پیستون رینگ:

موتور قلب تپنده وسیله نقلیه می باشد. از اجزاء و قطعات اصلی و مهم موتور می توان به بوش ، پیستون و رینگ اشاره کرد. بر اثر مواردمختلف محیطی ممکن است هر کدام از این لوازم موتور دچار خرابی و خوردگی شوند. نحوه کارکرد این قطعات بسیار دقیق میباشد و بکارگیری قطعات مناسب از مهمترین موارد سلامت کارکرد موتور می باشد. کلبن اشمیت آلمان از تولید کنندگان بوش پیستون و رینگ بسیاری از خودرو سازان مطرح دنیا مانند بنز، بی ام و، پژو، مسی فرگوسن، کامینزو... است. شاید به همین علت باشد که پرکینز انگلستان در موتور های مسی فرگوسن به صورت فابریک از قطعات کلبن اشمیت استفاده می کند.  
طرز قرارگیری پیستون رینگ داخل سیلندر

نحوه قرار گیری پیستون رینگ داخل بوش:

با توجه به تعداد رینگ ها و رعایت استاندارد های نصب، رینگ ها روی شیار های پیستون قرار می گیرد و پیستون توسط ابزار رینگ جمع کن داخل بوش قرار می گیرد.
مقطع بوش پیستون رینگ

حرکت پیستون رینگ داخل بوش:

شاطون از یک طرف از طریق گژنپین و بوش شاطون به پیستون متصل می باشد و از طرف دیگر با قرارگیری یاتاقان به میل لنگ متصل می باشد. با انجام گرفتن عملیات احتراق  پیستون ها با در داخل بوش به سمت پایین هدایت میشود و باعث چرخش میللنگ می شود.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو