بوش ‍‍پیستون رینگ

مشخصات انواع تراکتور مسی فرگوسن، رومانی، جاندیر و سایر:

با یک گذر ساده به بازار مصرف، براحتی قابل مشاهده است که در سال های اخیر بیشتر تراکتور هایی که در ایران بصورت واردات یا تولید شدند از کارخانه انگلیسی مسی فرگوسن می باشند. اگرچه بسیاری از مدل و طراحی تراکتور های مسی فرگوسن مانند: تراکتور 285، 135،240و...  مربوط به بیش از 40 سال پیش و بعضا تراکتور های مسی فرگوسن مانند: 399، 475،485و... 20موجود در ایران  دور بیشتر تراکتور ها رومانی

:تراکتور مسی فرگوسن

در این بخش بصورت کامل به معرفی تراکتور های مسی فرگوسن کارخانه انگلیسی می پردازیم.

تراکتور مسی فرگوسن 475و485
پرکینز 1006/60 توربو

تراکتور مسی فرگوسن 240
پرکینز 3.152

فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو