بوش ‍‍پیستون رینگ

:مشخصات انواع تراکتور مسی فرگوسن، رومانی، جاندیر و سایر

با یک گذر ساده به بازار مصرف، براحتی قابل مشاهده است که در سال های اخیر بیشتر تراکتور هایی که در ایران بصورت واردات یا تولید شدند از کارخانه انگلیسی مسی فرگوسن می باشند. اگرچه بسیاری از مدل و طراحی تراکتور های مسی فرگوسن مانند: تراکتور 285، 135،240و...  مربوط به بیش از 40 سال پیش و بعضا تراکتور های مسی فرگوسن مانند: 399، 475،485و... 20موجود در ایران  دور بیشتر تراکتور ها رومانی
طرز قرارگیری پیستون رینگ داخل سیلندر

:نحوه قرار گیری پیستون رینگ داخل بوش

با توجه به تعداد رینگ ها و رعایت استاندارد های نصب، رینگ ها روی شیار های پیستون قرار می گیرد و پیستون توسط ابزار رینگ جمع کن داخل بوش قرار می گیرد.
مقطع بوش پیستون رینگ

:حرکت پیستون رینگ داخل بوش

شاطون از یک طرف از طریق گژنپین و بوش شاطون به پیستون متصل می باشد و از طرف دیگر با قرارگیری یاتاقان به میل لنگ متصل می باشد. با انجام گرفتن عملیات احتراق  پیستون ها با در داخل بوش به سمت پایین هدایت میشود و باعث چرخش میللنگ می شود.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو