رینگ تراکتور

رینگ موتور:

رینگ موتور از دیگر قطعات مهم و کلیدی موتور می باشد. کارآیی رینگ در واقع هدایت درست پیستون داخل بوش یا سیلندر است و در عین حال رینگ ها روغن های روی بدنه بوش را به سمت کارتر هدایت  میکنند که در زمان سوختن روغن در محفظه احتراق موجود نباشد. 
ساخت رینگ

ساخت رینگ:

ساخت رینگ ها بسیار بسیار دقیق می باشد بطوریکه با قرار گیری رینگ ها روی شیار های پیستون به ترتیب استاندارد آنها فاصله ای بین لبه های رینگ مشاهده میشود. این فواصل حساب شده می باشد. زیرا پس از روشن شدن موتور و گرم شدن و به تعادل رسیدن دمای موتور، رینگ ها دچار انبساط شده و این گپ ها پر می شود و موتور به درستی و سلامت کار می کند.
بدین ترتیب به تعادل رسیدن دمای موتور و ثابت ماندن دمای موتور یکی از علت های استفاده از ترموستات می باشد و ضروری است.
محل قرار گیری رینگ ها

محل قرار گیری رینگ ها:

پیستون ها با توجه طرح های مختلف موتور دارای تعداد رینگ های متفاوتی می باشند. محل قرار گیری هر رینگ روی شیار مخصوص به خود از اهمیت ویژه ای دارد. 
طرز قرارگیری پیستون رینگ داخل سیلندر

نحوه قرار گیری پیستون رینگ داخل بوش:

با توجه به تعداد رینگ ها و رعایت استاندارد های نصب، رینگ ها روی شیار های پیستون قرار می گیرد و پیستون توسط ابزار رینگ جمع کن داخل بوش قرار می گیرد.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو