سوپاپ دود و هوا

سوپاپ دود و هوا:

سوپاپ در واقع وظیفه باز کردن و بستن ورودی های دود و هوا را به محفظه احتراق دارد. هر سیلندر ممکن است یک یا دو ورودی و خروجی دود و هوا داشته باشد که به ازای هر ورودی خروجی سوپاپ دود و هوا داریم. سوپاپ توسط گیت سوپاپ و خار سوپاپ در محل اصلی خود قرار میگیرد.
ماشین تراکتور ارائه کننده قطعات اصلی کلبن اشمیت آلمان تمامی قطعات یدکی سوپاپ ، خار سوپاپ و گیت سوپاپ را ارائه می کند. 
سیستم داخلی پیستون

مقاومت سوپاپ:

سوپاپ ها با سرعت قابل ملاحظه ای در داخل گیت سوپاپ بالا پایین می شوند و در عین حال وظیفه بستن ورودی دود یا هوا را در بالای محفظه احتراق دارند. مقاومت سوپاپ ها بسیار با اهمیت است. زیرا وظیفه بسیار حساسی دارد و ابعاد خاص سوپاپ ها شاید اهمیت این موضوع را تایید کند.
انواع پیستون رینگ تراکتور و سواری

سوپاپ ها تحت فشار ضربه ای و دما:

در مراحل انفجار ممکن است سوپاپ راه  ورودی و یا خروجی  را ببندد، در این حالت فشار بسیار زیادی چه از لحاظ دمایی و چه از لحاظ ضربه ای به سوپاپ ها وارد می شود.
میل بادامک و سوپاپ

میل بادامک و بالا و پایین شدن سوپاپ ها:

سوپاپ ها در حالت عادی به سبب وجود فنر در حالت بالا یا عقب قرار دارند. با چرخش میل بادامک، برآمدگی های روی میل بادامک باعث پایین رفتن سوپاپ دود یا هوا شده.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو