شاطون پرکینزی

شاطون پرکینزی:

شاطون در واقع وسیله ارتباط پیستون با میل لنگ است. شاطون از طرف بالا توسط گژنپین به پیستون متصل میشود و از طرف پایین با قرارگیری یاتاقان ها به میل لنگ متصل میشود. وظیفه شاطون در واقع انتقال نیروی تولید شده در قسمت بالایی موتور به میل لنگ می باشد.
شاطون همواره درگیر است و با سرعت بسیار بالایی در حال حرکت است. به همین جهت کیفیت شاطون بسیار مهم است.
شرکت بی اف آلمان به تازگی به مجموعه ام اس موتور که کلبن اشمیت هم جزئی از آن است، اضافه شده. بی اف بسیار با سابقه و مطرح ترین تولید کننده شاطون می باشد.    
مقطع بوش پیستون رینگ

حرکت پیستون رینگ داخل بوش:

شاطون از یک طرف از طریق گژنپین و بوش شاطون به پیستون متصل می باشد و از طرف دیگر با قرارگیری یاتاقان به میل لنگ متصل می باشد. با انجام گرفتن عملیات احتراق  پیستون ها با در داخل بوش به سمت پایین هدایت میشود و باعث چرخش میللنگ می شود.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو