صفحه کلاج

صفحه کلاج:

نیروی تولید شده توسط موتور از طریق میل لنگ خارج میشود و این نیرو به فلایویل انتقال پیدا میکند. فلایویل دائما در حال چرخش است. برای تقسیم نیرو در خودرو ها از گیربکس استفاده می شود. صفحه کلاج قطعه ای است که از یکطرف با فلایویل درگیر می شود و از طرف دیگر به گیربکس متصل است. با گرفتن کلاج، صفحه کلاج از فلایویل جدا شده و نیرو به گیربکس انتقال پیدا نمی کند.
پس از برداشتن کلاج، صفحه کلاج مجددا به فلایویل متصل میشود و شفت گیربکس به حرکت در می آید.  
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو