لیست محصولات:
قسمتی از لیست اقلام ارائه شده توسط ماشین تراکتور به شرح زیر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هرمورد از کالا ها با ما تماس بگیرید:

پیستون رینگ
کلبن اشمیت آلمان
KolbenSchmidt
پیستون رینگ 4 رینگ تراکتور مسی فرگوسن 285
پیستون رینگ 3 رینگ تراکتور مسی فرگوسن 285
پیستون رینگ تراکتور 399 مسی فرگوسن
پیستون رینگ کامیونت بادسان، فوتون، الوند، کاویان ۳ رینگ
پیستون رینگ مینی بوسی
پیستون رینگ (کلفت) ۶ سیلندر
پیستون رینگ تراکتور 135
پیستون رینگ تراکتور 135 سر تخت
پیستون رینگ تراکتور فیات 3 سیلندر
پیستون رینگ تراکتور 240
پیستون رینگ تراکتور 6290 
پیستون رینگ 4 رینگ
پیستون رینگ 1006 سوپردار
پیستون رینگ 105 میلیمتر استاندارد
پیستون رینگ 105 میلیمتر تعمیر اول
پیستون رینگ 105 میلیمتر سوپردار استاندارد
پیستون رینگ 105 میلیمتر سوپردار تعمیر اول

بوش موتور تکی تراکتوری
کلبن اشمیت آلمان
KolbenSchmidt
بوش موتور تکی تراکتور399
بوش موتور تکی تراکتور 399 برقو خورده
بوش موتور تکی بادسان
بوش موتور تکی تراکتور 352 برقو خورده
بوش موتور تکی تراکتور 393 پرکینزی
بوش موتور تکی تراکتوری 346
بوش موتور تکی مینی بوسی

بوش پیستون رینگ
کلبن اشمیت آلمان
KolbenSchmidt
بوش پیستون رینگ 4 رینگ تراکتور مسی فرگوسن
بوش پیستون رینگ 4 رینگ برقو خورده
بوش پیستون رینگ 3 رینگ تراکتور مسی فرگوسن
بوش پیستون رینگ 3 رینگ برقو خورده
بوش پیستون رینگ 5 رینگ تراکتور مسی فرگوسن
بوش پیستون رینگ تراکتور رومانی
بوش پیستون رینگ پژو 1800سی سی (405، پرشیا، سمند)

صفحه کلاج
ورنر آلمان
Werner
صفحه کلاج تراکتور فرگوسنی سرامیکی  
صفحه کلاج تراکتور فرگوسنی
صفحه کلاج تراکتور 399 پنج پر
صفحه کلاج تراکتور 399 شش پر
صفحه کلاج بادسان
صفحه کلاج تراکتور رومانی
صفحه کلاج رومانی گرافیت
واشر سرلیندر
کلبن اشمیت آلمان
KolbenSchmidt
واشر سرسیلندر تراکتور285
واشر سرسیلندر تی 6.60
واشر سرسیلندر بادسانی 4.40   
واشر سر سیلندر رومانیرینگ موتور
کلبن اشمیت آلمان
KolbenSchmidt
رینگ موتور 4 رینگ تراکتور 285 مسی فرگوسن
رینگ موتور 3 رینگ تراکتور 285 مسی فرگوسن
رینگ موتور تراکتور 399
رینگ موتور 5 رینگ تراکتور موتور پرکینزی
رینگ موتور بادسان 3 رینگ
رینگ موتور فیات 3 سیلندر
رینگ موتور 6 سیلندر (کلفت ممه دار)
رینگ موتور 6 سیلندر
رینگ موتور 005 سوپردار
رینگ موتور 5 رینگ (رینگ اول جی 6)
رینگ موتور پرکینز 105 میلیمتر استاندارد
رینگ موتور پرکینز 105 میلیمتر تعمیر اول
رینگ موتور تراکتور 6290
رینگ موتور تراکتور رومانی
رینگ موتور مینی بوسی 
سوپاپ دود و هوا
کلبن اشمیت آلمان
KolbenSchmidt


سوپاپ موتور تراکتور 1104
سوپاپ موتور کلارک

یاتاقان متحرک و ثابت
کلبن اشمیت
KolbenSchmidt
یاتاقان تراکتور 4 سیلندر ثابت استاندارد
یاتاقان تراکتور 4 سیلندر ثابت تعمیر اول
یاتاقان تراکتور 4 سیلندر ثابت تعمیر دوم
یاتاقان تراکتور 4 سیلندر ثابت تعمیر سوم

یاتاقان تراکتور 4 سیلندر متحرک استاندارد
یاتاقان تراکتور 4 سیلندر متحرک تعمیر اول
یاتاقان تراکتور 4 سیلندر متحرک تعمیر دوم
یاتاقان تراکتور 4 سیلندر متحرک تعمیر سوم

یاتاقان تراکتور 6 سیلندر ثابت استاندارد
یاتاقان تراکتور 6 سیلندر ثابت تعمیر اول
یاتاقان تراکتور 6 سیلندر ثابت تعمیر دوم
یاتاقان تراکتور 6 سیلندر ثابت تعمیر سوم

یاتاقان تراکتور 6 سیلندر متحرک تعمیر استاندارد
یاتاقان تراکتور 6 سیلندر متحرک تعمیر اول
یاتاقان تراکتور 6 سیلندر متحرک تعمیر دوم
یاتاقان تراکتور 6 سیلندر متحرک تعمیر سوم
شاطون موتور
کلبن اشمیت (بی اف آلمان)
KolbenSchmidt (BF)

شاطون تراکتور موتور پرکینز
بوش شاطون
کلبن اشمیت
KolbenSchmidt
بوش شاطون تراکتور 285 مسی فرگوسن
بوش شاطون 40 میلیمتر بادسان
پمپ برقی گازوئیل
ورنر
Werner
پمپ برقی (الکتریکی) گازوئیل تراکتوری 1104
پمپ برقی (الکتریکی) گازوئیل تراکتوری 1103
کاسه نمد سر و ته (بزرگ و کوچک) میل لنگ
دی تی پی
DTP

کاسه نمد ته میل لنگ بزرگ
کاسه نمد سر میل لنگ کوچک

پمپ فرمان
ورنر
Werner
پمپ فرمان تراکتور 285 مسی فرگوسن
سوزن انژکتور
دی تی پی
DTP
سوزن انژکتور تراکتور 285 مسی فرگوسن
سوزن انژکتور تراکتور 399
سوزن انژکتور تراکتور رومانی
پیچ و مهره شاطون
کلبن اشمیت
KolbenSchmidt

پیچ و مهره شاطون
لاستیک ساق سوپاپ
کلبن اشمیت
KolbenSchmidt

لاستیک ساق سوپاپ تراکتوری
بقل یاتاقان
کلبن اشمیت
KolbenSchmidt

بقل یاتاقان تراکتوری
استارت تراکتور پرکینز
کلبن اشمیت
KolbenSchmidt

استارت تراکتور موتور پرکینزی
تیغه موور
راسپه
Rasspe
تیغه موور راسپه آلمان
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو