پمپ فرمان

پمپ فرمان:

پمپ فرمان قطعه ای است که با کمک گرفتن از قدرت موتور جریان حرکت روغن هیدرولیک را در جعبه فرمان تقویت می کند. بدین ترتیب در هنگام چرخش فرمان وسیله، با کمک پمپ هیدرولیک فرمان، چرخش با سهولت بیشتری صورت می پذیرد.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو